top of page

SNG Loyalty Pickup Only

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Sign Up to the Site & earn points

   Nhận 10 điểm

  • Place a restaurant order

   Nhận 1 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Order Discount

   100 Điểm = Chiết khấu $5

bottom of page